Organizácia vzdelávacieho systému

Úvod Organizácia
  • zrušiť jasle a viac podporovať domácu starostlivosť o deti do 3 rokov
  • nahradiť "povinnú školskú dochádzku" princípom "záväzného vzdelávanie sa"
  • stanoviť záväzné vzdelávanie od 3. do 18. rokom života dieťaťa a to bezplatne
  • rozdeliť vzdelávací systém na 4 etapy ako v súčasnom systéme (MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ)