Dodatky

Úvod Dodatky
  • Dodatok 1: fungovanie Montessori škôlky
  • Dodatok 2: ukážky zo slobodných demokratických škôl
  • Dodatok 3: príklady využitia rozšírenej reality a 3D simulácii
  • Dodatok 4: zmeny po finančnej stránke
  • Dodatok 5: zoznam použitej literatúry
  • Dodatok 6: všeobecné porovnanie modelov súčasného školstva na Slovensku, školstva vo Fínsku a tohto nového školstva