Štúdium pedagogiky

Úvod UčiteliaŠtúdium pedagogiky

Štúdium pedagogiky by malo zahŕňať vyučovanie Montessori pedagogiky, širšie poznatky z poradenskej, školskej, pedagogickej, detskej a vývinovej psychológie, ako aj kurz koučingu, mentoringu, kurz "soft skills" aplikovaný na učiteľské prostredie a prax a kurz nenásilnej komunikácie.

"Soft skills", doslova preložené "jemné/mäkké zručnosti", sa vzťahujú predovšetkým na našu komunikáciu s okolím, vyžarovanie a štýl práce. Kurz "soft skills" zahrňuje podkurzy ako kurz emočnej inteligencie, komunikácie, prezentačných zručností, časového manažmentu, tímovej spolupráce, riešenia problémov a konfliktov a vedenia ľudí. Všetko potrebné veci pre efektívnejšiu prácu učiteľa, ako aj pre ich odovzdávanie žiakom a študentom.

Nenásilná komunikácia je prístup ku komunikácií a emocionálnej inteligencii, ktorý môže mať hlboký vplyv na naše vzťahy doma, v práci a aj na vzťah k samému sebe. Jej autor je Marshall Rosenberg a učí sa už 40 rokov po celom svete pre harmonickejšie a autentickejšie vzťahy v pracovnom a aj súkromnom živote[126]. Rozširuje vnútorné zdroje a zručnosti učiteľov v oblasti komunikácie a emocionálnej inteligencie tak, aby vedeli identifikovať, riešiť, ale hlavne predchádzať konfliktom medzi žiakmi alebo študentami.

Štát musí regulovať potrebu absolventov pedagogiky rovnako, ako je to aj vo fínskom vzdelávacom systéme. Fínske verejné vysoké školy neprijímajú toľko študentov, koľko sa im finančne oplatí, ale ministerstvo im stanovuje presné počty uchádzačov, ktorých môžu prijať, tzv. "numerus clausus"[115]. Dôvod je ten, aby sa učiteľmi stávali len skutočne schopní ľudia, spĺňajúci požiadavky v predchádzajúcich bodov.

 

 

[115] http://www.skolskyportal.sk/clanky/preco-ziaria-finske-skoly

[126] https://www.lifeatwork.sk/index.php/kurzy/nenasilna-komunikacia