Štúdium pedagogiky

Úvod UčiteliaŠtúdium pedagogiky

„Pedagogika je umenie – hlavne umenie nedať na sebe poznať ťažkosti povolania. To je niekedy naozaj kumšt.“ – Božena Benešová

 

Laureát Nobelovej ceny za ekonómiu a profesor James Heckman verí, že zásadnou pre učiteľov, nielen v ranej fáze vzdelávania, je kľúčová empatia. Výskum preukázal, že kvalitu učiteľov nepreukazuje počet absolvovaných kurzov, ale schopnosť vcítiť sa, byť skutočne s dieťaťom – odpovedať na jeho otázky, neodradzovať ho od pýtania a podporovať ho v prekonávaní prekážok (Westervelt, 2016). Z tohto dôvodu navrhuje, aby nutnou podmienkou prijatia na pedagogické štúdium bolo absolvovanie psychologického vyšetrenia na zistenie, či má uchádzač postačujúcu úroveň empatie na vykonávanie profesie učiteľa.

          Následne štúdium pedagogiky by malo zahŕňať Montessori pedagogiku, širšie poznatky z poradenskej, školskej, pedagogickej, detskej a vývinovej psychológie, ako aj kurz koučingu, mentoringu, kurz jemných zručností aplikovaný na učiteľské prostredie a prax a kurz nenásilnej komunikácie. Samotný kurz jemných zručností zahrňuje podkurzy ako kurz emočnej inteligencie, komunikácie, prezentačných zručností, časového manažmentu, tímovej spolupráce, riešenia problémov a konfliktov a vedenia ľudí. Všetko potrebné zručnosti pre efektívnejšiu prácu učiteľa, ako aj pre ich odovzdávanie žiakom a študentom. Nenásilná komunikácia je prístup ku komunikácií a emocionálnej inteligencii, ktorý môže mať hlboký vplyv na naše vzťahy doma, v práci a aj na vzťah k samému sebe (Rosenberg, 2016). Rozširuje vnútorné zdroje a zručnosti učiteľov v oblasti komunikácie a emocionálnej inteligencie tak, aby vedeli identifikovať, riešiť, ale hlavne predchádzať konfliktom medzi žiakmi alebo študentami.

          Štát musí mať možnosť regulovať potrebu absolventov pedagogiky rovnako, ako je to aj vo fínskom vzdelávacom systéme. Fínske verejné vysoké školy neprijímajú toľko študentov, koľko sa im finančne oplatí, ale ministerstvo im stanovuje presné počty uchádzačov, ktorých môžu prijať, tzv. "numerus clausus" (SITA, 2012). Dôvod je ten, aby sa učiteľmi stávali len skutočne schopní ľudia.