Duálne kontinuálne vzdelávanie

Úvod UčiteliaDuálne kontinuálne vzdelávanie

„Učenie je aktívny proces – učíš sa praxou! Inak všetko rýchlo zabudneš.“ – Dale Carnegie

 

Kontinuálne vzdelávanie je „sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktorými si účastník ďalšieho vzdelávania udržuje, obnovuje, zdokonaľuje, rozširuje a dopĺňa profesijné kompetencie“ (Rezníčková, 2018). V súčasnom vzdelávacom systéme to funguje prostredníctvom absolvovania akreditovaných vzdelávacích programoch formou seminárov a konferencií, za ktoré učiteľ získa kredity a tie sa následne zhodnotia v jeho mzde. Avšak takáto forma je neefektívna a motivácia učiteľov nesprávna. Podobne, ako je pre študentov kvalifikačných a vysokých škôl potrebné duálne vzdelávanie, by malo byť pre učiteľov v novom vzdelávacom systéme duálne kontinuálne vzdelávanie. Učiteľ by sa nemal len aktívne vzdelávať, ale mal by byť aj v kontakte s praxou, do ktorej pôjdu jeho študenti. Napríklad vo fínskom vzdelávacom systéme štát vyžaduje, aby v priebehu každých 5 rokov išli učitelia pracovať na 2 až 3 týždne pracovať do firmy pôsobiacej v ich odbore (SITA, 2012).