Učitelia

Úvod Učitelia

-      učiteľ musí byť pre žiakov vychovávateľom, poradcom, ale aj koučom, mentorom a sprievodcom

-      učiteľ musí byť vyučený v oblasti problematiky detí a dorastu a musí ovládať koučing a mentoring

-      miesto kreditového kontinuálneho vzdelávania zaviesť duálne kontinuálne vzdelávania

-      zahrnúť do štúdia pedagogiky aj: Montessori pedagogiku, poradenskú, školskú, pedagogickú, detskú a vývinovú psychológiu, kurz koučingu, kurz mentoringu, kurz "soft skills" a kurz nenásilnej komunikácie

-      možnosť regulovať potrebu absolventov pedagogiky štátom

-      základné mzdové ohodnotenie učiteľov podľa priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve v prepočte na plný pracovný úväzok

-      osobné ohodnotenie podľa hodnotenia žiakov a vedenia školy, nie podľa počtu kreditov a odpracovaných rokov