Začiatok vzdelávania v školách

Úvod Tretia etapaZačiatok vzdelávania

Americká pediatrická akadémia prehlasuje, že začiatok školského vyučovania pred 8:30 je pre zdravie žiakov škodlivý (AAP, 2014). S nástupom puberty sa totižto biologické hodiny menia. Mnohé výskumy ukázali, že počas puberty dochádza k fyziologickej zmene cirkadiánneho rytmu, keď adolescenti začínajú chodiť spať v priemere o 2 hodiny neskôr, ako pred pubertou. Preto musia spať dlhšie ráno. Neskoré zaspávanie však u adolescentov nie je len ich chyba. Asi 2 až 3 hodiny predtým, ako ideme spať, býva náš mozog v tzv. bdelej udržiavacej fáze, počas ktorej je ťažké zaspať. Problém u adolescentov je v tom, že u nich je táto fáza posunutá na neskôr. Mnohí skôr nezaspia, aj keby chceli (Kelley et al., 2015). Dostatok spánku je pritom nesmierne dôležitý, pretože nedostatočný spánok ovplyvňuje až 711 génov (Möller-Leve et al., 2013). Výskum ukázal, že adolescenti, ktorí dostatočne spia, sú vystavení menšiemu riziku obezity, depresie a kvalita ich života je vyššia (Kyla et al., 2014).

          Metaanalýza spracúvajúca kľúčové štúdie za posledných 30 rokov ukázala, že 10-roční žiaci sa pred 8:30 ráno málo sústredia. 16-roční žiaci by pre plnohodnotné sústredenie sa a dosiahnutie najlepších výsledkov nemali začínať skôr ako o 10:00. V prípade vysokoškolákov by mali univerzity otvárať až o 11:00 (Kelley et al., 2015). Navrhujeme preto začiatok vzdelávania v tretej a štvrtej etape vzdelávacieho systému nie skôr ako o 10:00, pokiaľ žiaci sami nebudú vyžadovať skorší začiatok.