Začiatok vyučovania

Úvod Tretia etapaZačiatok vyučovania

Štandardne vyučovanie v starom (súčasnom) vzdelávacom systéme začína o 8:00 pre základné a stredné školy. V prípade tzv. nultých hodín ešte skôr. Na vysokých školách najskôr o 8:10, s tým, že v závislosti od individuálneho rozvrhu študentov aj neskôr.

Americká pediatrická akadémia (AAP) prehlasuje, že začiatok školského vyučovania pred 8:30 je pre zdravie žiakov škodlivý[95]. S nástupom puberty sa totižto biologické hodiny menia. Mnohé výskumy ukázali, že počas puberty dochádza k fyziologickej zmene cirkadiánneho rytmu, keď dospievajúca mládež začínajú chodiť spať v priemere o dve hodiny neskôr, ako pred pubertou. Preto musia spať dlhšie ráno. Neskoré zaspávanie však u dospievajúcej mládeže nie je len ich chyba. Asi dve-tri hodiny predtým, ako ideme spať, býva náš mozog v tzv. bdelej udržiavacej fáze, počas ktorej je ťažké zaspať. Problém s dospievajúcou mládežou je v tom, že u nich je táto fáza posunutá na neskôr. Mnohí skôr nezaspia, aj keby chceli[96]. Výsledky výskumu ukázali, že nedostatočný spánok ovplyvňuje 711 génov[97].

Vedci z americkej Minnesotskej univerzity sledovali osem stredných škôl, na ktorých začínalo vyučovanie o 8:55 miesto o 7:35. Počet automobilových nehôd, na ktorých sa podieľali títo stredoškoláci, klesol o 70 %. Výskum taktiež ukázal, že adolescenti, ktorí dostatočne spia, sú vystavení menšiemu riziku obezity, depresie a kvalita ich života je vyššia[98]. Keď sa začiatok školského dňa na strednej škole v North Tyneside vo Veľkej Británii posunul z 8:30 na 10:00, zvýšil sa počet tried s lepším hodnotením o 19 %[99].

Štúdia, ktorá spracovala kľúčové štúdie za posledných 30 rokov, ukázala, že 10-ročné deti sa pred 8:30 ráno málo sústredia. 16-ročné deti by pre plnohodnotné sústredenie sa a dosiahnutie najlepších výsledkov nemali začínať skôr ako o 10:00. V prípade vysokoškolákov by mali univerzity otvárať až o 11:00[96]. Neurovedec Paul Kelley z Oxfordskej univerzity, ktorý výskum viedol, je presvedčený, že posun školskej výučby na neskôr by zlepšil výkony žiakov o 10 %.

Navrhujeme preto, aby vyučovanie v tretej a štvrtej etape vzdelávacieho systému nezačínalo skôr ako od 10:00, pokiaľ študenti sami nebudú vyžadovať skoršie vyučovanie.

 

 

[95] https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/pages/let-them-sleep-aap-recommends-delaying-start-times-of-middle-and-high-schools-to-combat-teen-sleep-deprivation.aspx

[96] http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17439884.2014.942666

[97] http://www.pnas.org/content/110/12/E1132

[98] https://www.etrend.sk/gallery/article/cislo_dna.html?photo=487

[99] https://www.etrend.sk/podnikanie/preco-nas-vsetci-mucia-skorym-vstavanim-do-prace.html