Stredoškolské stáže

Úvod Tretia etapaStredoškolské stáže

Súčasťou podmienkového systému musí byť aj absolvovanie stáže, pretože praktické stáže v lokálnych podnikoch pomáhajú žiakom vo vzdelávaní. Škola by sa mala snažiť zlepšovať zručnosti práve prostredníctvom stáží. Stáže zapájajú žiakov do skutočného sveta prostredníctvom individuálneho vzťahu s dospelým mentorom.

Za vzor si môžeme vziať školský systém v New Hampshire, ktorý zaviedol pravidelné dvojtýždňové stáže u všetkých škôl. Napríklad strednú charterovú školu MC2, kde 14 až 18 roční žiaci dochádzajú napríklad do miestnych tovární na vybavenie vodných filtrov, do predškolských zariadení, kde pomáhajú starať sa o deti, alebo do spoločnosti stavajúcej drevostavby. Žiaci sa do komunitného života zapájajú aj pri organizovaní rôznych udalostí alebo pri zabezpečovaní dostatku produktov pre rodiny s potravinovou intoleranciou alebo alergiami[103].

 

 

[103] http://hechingerreport.org/new-hampshire-high-school-internships-shape-future-learning/