Spolupráca s inými inštitúciami

Úvod Tretia etapaSpolupráca s inými inštitúciami

Prípravné školy musia byť založené na úzkej spolupráci s univerzitami, rôznymi organizáciami, kultúrnymi inštitúciami – múzeami, knižnicami, hvezdárňami, botanickými záhradami, ale aj firmami. Školy by mali vytvárať podmienky pre kvalitné vzdelávanie, ktoré reflektuje potreby súčasného sveta, zameriava sa rovnako na výskum, experimentálnu výuku. Takto fungujú napríklad Laboratórne školy, ktoré vznikli v USA, ale dnes sú po celom svete a najnovšie bude jedna aj v Českej republike[102].

Prípravné školy musia tiež v daných odboroch spolupracovať s vysokými školami a spoluutvárať podmienky pre danú špecializáciu. Aby podmienky z daného predmetu by boli na celom území Slovenska rovnaké a ich splnenie bolo dostatočnou prípravou na vysokú školu.

 

 

[102] https://eduworld.sk/cd/martina-pupavova/1971/laboratorne-skoly-novy-sposob-ucenia-v-cechach-pomocou-experimentov