Nadväznosť na druhú etapu

Úvod Tretia etapaNadväznosť na druhú etapu

Navrhujeme aplikovať novinky týkajúce sa riadení školy v druhej etape vzdelávacieho systému, t. j. školské zhromaždenie, súdna komisia a žiacke záujmové výbory, aj na tretiu etapu vzdelávacieho systému. Rovnako tak princípy vo vyučovaní, t. j. učebné osnovy, učebnice, spôsob vyučovania, atď.