Kooperatívna práca

Úvod Tretia etapaKooperatívna práca

Súčasťou štúdia by mala byť aj kooperatívna práca, t. j. súčasťou podmienok by mali byť aj skupinové projekty po vzore dánskeho vzdelávacieho systému. Dánsky vzdelávací systém je z veľkej časti postavený na skupinových projektoch. Občas môžu žiaci spolupracovať na projektoch aj so žiakmi iných odborov, čím sa naučia dopĺňať svoje skúsenosti a silné stránky. Cieľom skupinových projektov je naučiť žiakov spolupráci a rozvíjať ich jemné zručnosti, vďaka ktorým budú po absolvovaní hodnotnejšími, produktívnejšími aj kreatívnejšími členmi pracovného trhu (Rážek, 2016).

          Jemné zručnosti (z anglického „soft skills“) sa vzťahujú predovšetkým na našu komunikáciu s okolím, vyžarovanie a štýl práce. Kreativita, tímová spolupráca a analytické myslenie je vyžadované v takmer každom inzeráte na pracovné miesto. Rozvinuté jemné zručnosti pomáhajú nielen v profesijnom, ale aj osobnom živote. Jemné zručnosti sa totiž dajú využiť v úplne bežných životných situáciách – riešenie konfliktov, úroveň komunikácie a zvládanie stresu. S tým všetkým sa človek stretne pri riešení rôznych životných situácií a problémov (brigada.sk, 2014).