Duálne vzdelávanie

Úvod Tretia etapaDuálne vzdelávanie

Kvalifikačné školy by si podmienky stanovovali sami. Kvalifikačné školy musia mať zahrnutú aj povinnú prax, ktorá by mala predstavovať významnú časť výučby, pričom škola (a štát) sa musia spolupodieľať na jej zabezpečení! Malo by ísť o duálne vzdelávanie. Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorý sa vyznačuje najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. Účelom praxe je, aby sa žiak naučil praktickým zručnostiam priamo z reálneho života, preto pri záverečnej skúške bude prezentovať nadobudnuté zručnosti aj z tejto praxe. Žiak má právo zmeniť zamestnávateľa, pokiaľ sa neučí zručnostiam príslušného odboru. Zamestnávatelia by mali byť motivovaní zaúčať praktikantov, teda im poskytnúť tú prax a súčasne ich nevyužívať len na pomocnú činnosť, z ktorej praktikant nič nemá. Prioritou štátu by malo byť zatraktívnenie duálneho vzdelávania pre firmy.