Dĺžka štúdia

Úvod Tretia etapaDĺžka štúdia

Štandardná dĺžka štúdia na stredných školách v starom (súčasnom) vzdelávacom systéme trvá 4 roky. My navrhujem, aby štúdium na prípravných školách trvalo spravidla len 3 roky, ale keďže štúdium nie je založené na absolvovaní ročníkov, ale na splnení podmienok, môže štúdium trvať v závislosti od schopností a pracovitosti žiaka 2 až 4 roky, podobne ako je to aj vo fínskom školstve, kde ale miesto podmienok majú kredity[107]. Najneskôr však druhú etapu vzdelávacieho systému by mal žiak ukončiť do 20. roku života.

Štúdium kvalifikačnej školy by trvalo 5 rokov, pričom minimálne jeden rok by žiak musel stráviť priamo v praxi. Ide o obdobu strednej odbornej školy aj s nadstavbou v starom systéme. Pri niektorých odboroch je možné aj kratšie štúdium (ak na daný odbor nie je nadstavba v starom systéme).

 

 

[107] http://hnporadna.hnonline.sk/finsko-najuspesnejsi-skolsky-system-krajin-oecd-151189