Diplomovaný špecialista

Úvod Tretia etapaDiplomovaný špecialista

V kvalifikačných školách by sa výučba končila záverečnou skúškou, kde by žiak musel predviesť svoje odborné znalosti v príslušnom odbore, ktorý študoval, na riešení reálnych problémoch (pričom tiež musí mať splnené všetky podmienky). Žiak by skončil kvalifikačnú školu s titulom DiS. (diplomovaný špecialista). Hodnotiaci výbor by tvoril jeden učiteľ, ktorý daného žiaka viedol ako kouč a mentor v danom odbore, učiteľ zo školy, ktorá má rovnaké zameranie a človek, ktorý ho zaúčal v praxi.