Delenie škôl na klasifikačné a prípravné

Úvod Tretia etapaDelenie škôl

Navrhujeme v tretej etape vzdelávacieho systému rozdeliť školy na dva typy – kvalifikačné a prípravné. Kvalifikačné školy by sa zameriavali na určitý typ nejakých príbuzných profesií. Napríklad mechanik, hotelierstvo, atď. Pôjde o obdobu odborných škôl v starom (súčasnom) vzdelávacom systéme, len v novom riadení.

Prípravné školy by sa zameriavali na prípravu pre vyššie vzdelávanie, t. j. štvrtú etapu vzdelávacieho systému. Ide o ekonomické školy, prírodovedné školy, humanitné školy, atď. Taktiež k prípravným školám by sa zaradili aj technické školy, z ktorých by sa mohlo v štúdiu pokračovať ďalej. Prípravné školy sa budú špecializovať na určitú oblasť, pričom ostatné predmety budú druhoradé a pokiaľ bude záujem o nejaký iný predmet, škola zabezpečí externého lektora pre daný predmet.

Rovnako ako vo fínskom vzdelávacom systéme navrhujeme, aby stredné školy boli bez prijímacích skúšok[100]. Každý žiak by si vyberal samostatne. Nemal by byť žiadny celoštátny monitoring či testovanie.

 

 

[100] http://janokovacik.blog.sme.sk/c/360153/finske-skolstvo-v-20-bodoch.html