Tretia etapa vzdelávacieho systému

Úvod Tretia etapa

-      riadenie školy ako aj princípy vo vyučovaní sú obdobné ako v druhej etape vzdelávacieho systému

-      vyučovanie v tretej a štvrtej začne až od 10:00

-      školy sa delia na prípravné (do 18 rokov) a kvalifikačné (do 20 rokov)

-      prípravné školy sú ešte špecificky zamerané, napr. prírodovedné, ekonomické, technické, atď.

-      na školy sa nerobia prijímacie skúšky, nie je ani celoštátny monitoring či testovanie

-      vo všetkých školách sa zavádza podmienkový systém

-      prípravné školy sú založené na úzkej spolupráci s univerzitami, rôznymi organizáciami, kultúrnymi inštitúciami (múzeá, knižnice, hvezdárne, botanické záhrady) a kvalifikačné školy sú založené na úzkej spolupráci s firmami

-      súčasťou podmienok je absolvovanie stáže a skupinové projekty

-      dĺžka štúdia na školách trvá v závislosti od schopností a pracovitosti žiaka

-      na kvalifikačných školách je zavedené duálne vzdelávanie

-      kvalifikačné školy končia s titulom DiS. (diplomovaný špecialista)