Tretia etapa vzdelávacieho systému

Úvod Tretia etapa

-      riadenie školy ako aj princípy vo vyučovaní obdobné ako v druhej etape

-      vyučovanie v tretej a štvrtej začínajúc od 10:00

-      delenie škôl na prípravné (do 18 rokov) a kvalifikačné (do 20 rokov)

-      prípravné školy špecificky zamerané, napr. prírodovedné, ekonomické, technické, atď.

-      žiadne prijímacie skúšky ani celoštátny monitoring či testovanie

-      zavedenie podmienkového systému vo všetkých školách

-      prípravné školy založené na úzkej spolupráci s univerzitami, rôznymi organizáciami, kultúrnymi inštitúciami (múzeá, knižnice, hvezdárne, botanické záhrady) a kvalifikačné školy založené na úzkej spolupráci s firmami

-      absolvovanie stáže ako súčasť podmienok

-      dĺžka štúdia na školách trvajúca v závislosti od schopností a pracovitosti žiaka

-      zavedenie duálneho vzdelávania na kvalifikačných školách

-      kvalifikačné školy ukončené s titulom DiS. (diplomovaný špecialista)