Zahraničné tituly

Úvod Štvrtá etapaZahraničné tituly

Pre uznávanie titulov zo zahraničia by mali platiť prísnejšie podmienky, keďže náš návrh nového vzdelávacieho systému by bol o dosť vzdialený iným celoštátnym vzdelávacím systémom. Pre preformulovanie zahraničných titulov sa musia robiť rozdielové skúšky podľa nových kritérií.