Rozdelenie titulov

Úvod Štvrtá etapaRozdelenie titulov

Cieľom nového vzdelávacieho systému by malo byť aj prinavrátenie odbornosti k jednotlivým titulom. Vysokoškolské tituly navrhujeme rozdeliť na základe odborov tak, aby každý vedel, aký typ a stupeň odboru vyštudoval. V prípade zmiešaných odborov sa uprednostní ten, na ktorý sa bližšie špecializuje. Nové rozdelenie titulov by znamenalo aj zrušenie rigoróznej skúšky.

Náš návrh rozdelenia titulov je:

 Odbor

1. stupeň 

2. stupeň 

 Technika

RTMgr. 

RTDr. 

 Architektúra

ArchMgr. 

ArchDr. 

 Prírodné vedy

RNMgr. 

RNDr. 

 Farmácia

PharmMgr. 

PharmDr. 

 Medicína

MUMgr./MDMgr./MVMgr. 

MUDr./MDDr./MVDr. 

 Poľnohospodárstvo

AgrMgr. 

AgrDr. 

 Ekonomické vedy

RCMgr. 

RCDr. 

 Spoločenské vedy

RSMgr. 

RSDr. 

 Filozofia

PhMgr. 

PhDr. 

 Právo

JUMgr. 

JUDr. 

 Pedagogika

PaedMgr. 

PaedDr. 

 Umelecké vedy

ArtMgr. 

ArtDr. 

 Teológia

ThMgr. 

ThDr.