Prijímacie skúšky

Úvod Štvrtá etapaPrijímacie skúšky

Je záujmom štátu, aby na vysokých školách študovali len takí študenti, ktorí sa následne dokážu v praxi uplatniť, pre ktorých má samotné štúdium zmysel. Štát nepotrebuje študentov, ktorí chodia do školy, len preto, aby dostali na konci diplom. Štát potrebuje, aby ľudia s vysokoškolským vzdelaním boli lídrami vo svojich odvetviach. Preto treba, aby na vysokú školu išli ľudia, ktorých daný odbor zaujíma a majú na to. Prijímacie skúšky by mali byť povinnosťou, ale zároveň by nemali byť formou jedného testu, lebo z neho sa nedajú určiť schopnosti študenta. Už splnenie podmienok podmienkového systému v prípravných školách by malo zaručiť, že daný človek má dostatočné znalosti. Preto navrhujeme, aby každý prišiel na prijímací pohovor, kde by sa prezentoval a škola by zvážila, či daný študent je vhodný kandidát na daný odbor. Prijímacie pohovory na vysoké školy sú v zahraničí bežné.