Prijímacie pohovory

Úvod Štvrtá etapaPrijímacie pohovory

Je záujmom štátu, aby na vysokých školách študovali len takí študenti, pre ktorých má samotné štúdium zmysel. Štát nepotrebuje študentov, ktorí chodia do školy len preto, aby dostali na konci diplom. Štát potrebuje, aby ľudia s vysokoškolským vzdelaním boli lídrami vo svojich odvetviach. Preto treba, aby na vysokú školu išli ľudia, ktorých daný odbor zaujíma a majú na to. Prijímacie skúšky by mali byť povinnosťou, ale zároveň by nemali byť formou jedného testu, lebo z neho sa nedajú určiť schopnosti študenta. Už splnenie podmienok podmienkového systému v prípravných školách by malo zaručiť, že daný človek má dostatočné znalosti pre dané štúdium. Preto navrhujeme, aby každý prišiel na prijímací pohovor, kde by sa prezentoval a škola by zvážila, či daný študent je vhodný kandidát na daný odbor. Prijímacie pohovory na vysoké školy sú v zahraničí bežné.