Mzdy vo vzťahu k titulu

Úvod Štvrtá etapaMzdy vo vzťahu k titulu

Navrhujeme, aby sa bral ohľad pri výške mzdy v štátnej a verejnej správy nie na stupeň dosiahnutého vzdelania, ale na oblasť, z ktorej má titul. Ak titul neodpovedá oblasti, kde pracuje, nebude sa zohľadňovať v mzde a to platí pre všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správy. Ako chceme prinavrátiť hodnotu titulom, keď ani sám štát nezohľadňuje, z akej oblasti titul je?