Formy štúdia

Úvod Štvrtá etapaFormy štúdia

Za devalváciu hodnoty vysokoškolského štúdia môže nadmerná externá forma štúdia. Externá forma štúdia v ponímaní, ako sa robí u nás v súčasnom vzdelávacom systéme, vo vyspelých krajinách neexistuje. Tam existuje "full-time" študent, ktorý študuje na plný úväzok a "part-time" študent, ktorý si štúdium rozloží (TASR, 2012). Dôvod, prečo rozloženie štúdia na dlhšie obdobie nie je u nás populárne, je ten, že každý rok, o ktorý sa študuje dlhšie, ako je štandardná dĺžka denného štúdia, si musí študent zaplatiť sám. Preto vysokoškolské štúdium mladých navrhujeme zadarmo do 25 rokov pre 1. stupeň vysokoškolského štúdia, teda ak v 18. roku by niekto doštudoval strednú prípravnú školu, tak bude mať zadarmo možnosť rozložiť si štúdium na vysokej škole, či možnosť zmeniť typ vysokej školy stále bezplatne.

          V novom vzdelávacom systéme navrhujeme úplne zrušiť externú forma štúdia a miesto nej zaviesť možnosť rozložiť si štúdium na dlhšie obdobie. Pri takejto forme štúdia by bolo možné mať aj časť vyučovania počas víkendov (napr. dištančnou formou), ak to daná škola bude ochotná poskytnúť pre pracujúcich záujemcov o štúdium.