Externí vyučujúci

Úvod Štvrtá etapaExterní vyučujúci

Vysoká škola by mala pravidelne pozývať ľudí z praxe, ktorí by študentom vedeli viac priblížiť poznatky príslušného odboru z reálneho života. Respektíve mať predmety, ktoré by vyučovali priamo externí pracovníci, pokiaľ možno aj priamo v praxi (napríklad v príslušnej inštitúcii, v ktorej pracuje daný externý pracovník), aby študenti priamo na mieste mohli vidieť praktickú aplikáciu ich odboru.