Externá a dištančná forma

Úvod Štvrtá etapaExterná a dištančná forma

Za devalváciu hodnoty titulu môže aj nadmerná externá forma štúdia. Externá forma štúdia v ponímaní, ako sa robí u nás v starom (súčasnom) vzdelávacom systéme, vo vyspelých krajinách neexistuje. Tam existuje "full-time" študent, ktorý študuje na plný úväzok a "part-time" študent, ktorý si štúdium rozloží[110]. Rozloženie si štúdia na dlhšie obdobie sa nazýva dištančná forma štúdia a obsahom je skoro ako denná.

Dôvod, prečo dištančná forma štúdia nie je u nás populárna je ten, že každý rok, o ktorý sa študuje dlhšie ako je štandardná dĺžka denného štúdia, si musí študent zaplatiť sám a to je problém. Preto vysokoškolské štúdium mladých navrhujeme zadarmo do 25 rokov pre 1. stupeň vysokoškolského štúdia, teda ak v 18. roku by niekto doštudoval strednú prípravnú školu, tak bude mať zadarmo celú dištančnú formu štúdia, či možnosť zmeniť typ vysokej školy stále bezplatne.

V novom vzdelávacom systéme navrhujeme úplne zrušiť externú forma štúdia a miesto nej zaviesť dištančnú formu štúdia. Pri dištančnej forme štúdia by bolo možné mať aj časť vyučovania počas víkendov, ak to daná škola bude ochotná poskytnúť pre pracujúcich záujemcov o štúdium.

 

 

 [110] http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/247800-caplovic-zrusme-externe-studium-vychadzaju-z-neho-vrabcekovia/