Duálne vzdelávanie

Úvod Štvrtá etapaDuálne vzdelávanie

Podobne ako pri kvalifikačných školách v tretej etape vzdelávacieho systému, aj v štvrtej etape nového vzdelávacieho systému by mala byť povinnosť zabezpečiť pre študentov prax. Malo by ísť o duálne vzdelávanie. Navrhujeme, aby študenti vo firme príslušného odboru odpracovali 570 hodín a bude na to vyčlenený celý jeden trimester, alebo si prax môžu rozložiť na viac trimestrov tak, že v takomto prípade by odpracovali 600 hodín (prípadne ekvivalent týchto hodnôt, ak nejde o prácu, počítanú na čas).

          Špecifikom dánskeho vysokoškolského vzdelávania je zameranie na čo najlepšie uplatnenie absolventov na trhu práce, preto sú študijné programy pripravované v úzkej spolupráci s odborníkmi z oblasti obchodu, priemyslu a výskumu a súčasťou štúdia je tiež stáž v podnikoch (Véghová, 2013). Ich cieľom je u študentov podporovať kreativitu, analytické a kritické myslenie. Pokiaľ nie je možné zabezpečiť duálne vzdelávanie pre všetkých študentov, tak im treba poskytnúť ekvivalentnú náhradu.

         Príklady z praxe si môžeme zobrať aj z fínskeho vzdelávacieho systému. Napríklad stavebná škola kupuje pre študujúcich v stavebníckych odboroch pozemok. Na ňom študenti postavia pod vedením majstrov rodinný dom, ktorý škola po dokončení predá za komerčnú cenu. Získané peniaze ďalej investuje napríklad na nákup materiálu na výrobu nábytku, ktorý navrhnú študenti dizajnu na partnerskej škole (SITA, 2012).

          Pokiaľ študent už pracoval na plný úväzok v odbore, ktorý študuje, aspoň polroka, alebo rok na polovičný úväzok, môže sa mu to započítať ako prax.