Bloková výučba

Úvod Štvrtá etapaBloková výučba

Vo štvrtej etape vzdelávacieho systému navrhujeme zaviesť tzv. blokovú výučbu. Jednotlivé predmety v trimestri by sa rozdelili do troch blokov. Výučba jedného bloku by mala byť obsiahnutá v rozmedzí jednej tretiny trimestra, t. j. 25 dní. Všetky tri bloky by sa vyučovali súbežne a teda v jednom trimestri by sa vyučovanie všetkých troch blokov tri krát opakovalo. Poradie blokov by si študent určil sám, ako uzná za vhodné. Študent by mal tiež možnosť kombinovať si predmety z viacerých blokov, ako uzná za vhodné. Šikovnejší študent si môže jeden blok rozdeliť do zvyšných dvoch, čím si skráti trimester o tretinu. Je efektívnejšie, keď sa študent venuje intenzívne len niekoľkým málo predmetom a až po nich ďalším, ako keď sa učí súbežne kvantum predmetov a veľmi časovo rozťahaných. Tým, že si študenti zvolia blok, akí chcú, sa ich počet rozloží, čím sa môže vyučujúci venovať menšiemu počtu študentov naraz a o to kvalitnejšie. Výhoda pre slabších študentov je tá, že ak počas nejakej tretiny trimestra nezvládajú, alebo sú chorí, môžu si ho znova prejsť v inej tretine trimestra.