Akademické obdobie

Úvod Štvrtá etapaAkademické obdobie

Vyučovanie na vysokých školách v starom (súčasnom) vzdelávacom systéme prebieha na striedaní semestrov (zimný od septembra do decembra a letný od februára do mája) a skúškových období (január-február a máj-jún). Vzhľadom na navrhované zmeny v predošlých bodoch (zrušenie známkovania, podmienkový systém, ...) sú samostatné skúškové obdobia zbytočné.

Navrhujeme systém striedania semestrov a skúškových období zmeniť na systém striedania len trimestrov. Trimestre budú: september – december, január – apríl a máj – august.

Nejako podobne to funguje aj vo švédskom vzdelávacom systéme. Neexistuje tam tzv. skúškové obdobie. "Letný" semester v našom starom systéme je vo Švédsku označovaný ako "jarný" semester. Okrem zimného a jarného semestra majú aj skutočný letný semester, ktorý je v mesiacoch, keď u nás v starom (súčasnom) vzdelávacom systéme sú letné prázdniny. Študenti však nemajú povinnosť si počas letného semestra niečo zapisovať a môžu mať počas neho skutočné voľno. Niektorí študenti miesto voľného letného semestra, si dajú voľný jarný, či zimný semester. Iní študenti to zase vidia ako jedinečnú príležitosť na štúdium. Skutočný letný semester teda ponúka študentom možnosť dokončiť školu skôr[114].

Dĺžka jedného trimestra by bola 75 pracovných dní. Dôvodom je, aby bolo viac priestoru učivu porozumieť, hlbšie ho pochopiť, lepšie precvičiť a tiež, aby bolo dostatok času na preskúšanie všetkých študentov z každej podmienky hocikedy, keď sa študent bude na to cítiť.

Magisterské štúdium by tak štandardne trvalo len 4 roky (12 trimestrov, z toho 1 trimester by bola čistá prax) a doktorandské štúdium by štandardne trvalo 3 roky.

 

 

[114] http://www.rightplacerighttime.cz/journal/svedske_vysoke.html