Výučba cudzieho jazyka

Úvod Prvá etapaVýučba cudzieho jazyka

Mnoho rodičov si myslí, že učiť dieťa cudzí jazyk už v materskej škole je zbytočné a že je to nadmerné zaťažovanie malého dieťaťa. Starý (súčasný) vzdelávací systém na jazykovú prípravu v cudzom jazyku v materských školách vyžaduje absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo do 31. decembra 2013 aj vykonanie maturitnej skúšky z príslušného cudzieho jazyka[26]. Avšak štát už nevyžaduje absolvovanie špeciálnej metodicko-didaktickej prípravy na vyučovanie cudzieho jazyka pre predškolský vek, čo je závažný problém, pretože vyučovanie cudzieho jazyka má iné špecifiká v materskej škole ako vo vyšších etapách vzdelávania.

Podľa vedeckých poznatkov je prvá etapa vzdelávacieho systému najefektívnejšie obdobie pre výučbu cudzieho jazyka. Na základe mnohých štúdií možno jednoznačne potvrdiť, že učenie cudzieho jazyka v predškolskom veku deťom len prospieva a prináša so sebou množstvo výhod. Podľa psychológov je najvhodnejšie začať s výučbou cudzích jazykov v čase, keď sa mozog ešte vyvíja. Teda v priemere do 6-7 rokov. Okolo 2. roku života sa v mozgu vytvárajú jazykové centrá. Deti, ktoré začali v ranom veku s výučbou cudzieho jazyka, majú v tejto časti mozgu viac sivej hmoty (špeciálna sieť nervových buniek), čo neskôr napomáha k ľahšiemu učeniu sa cudzieho jazyka i jazykov všeobecne[27]. Štúdie Helsinskej univerzity a moskovskej Vyššej školy ekonomiky tvrdia, že učenie sa cudzích jazykov má za následok rýchlejšie spracovávanie nových informácií a tiež zvyšuje mozgovú elasticitu[28]. Deti, u ktorých začala dvojjazyčná výchova už v ranom veku, sú neskôr v škole lepšie v čítaní, písaní a vyjadrovacích schopnostiach nielen v materčine, ale aj v cudzej reči. Sú zároveň mentálne flexibilnejšie a kreatívnejšie. Vedecké štúdie potvrdzujú, že v procese učenia sa jazykov existuje tzv. "okno príležitostí", počas ktorého si dieťa dokáže akúkoľvek reč osvojovať rovnako ľahko ako materčinu. Okolo 7. roku života sa však toto "okno" začína zatvárať, mozog sa stáva menej pružným a po dovŕšení adolescencie už nie je schopný tak ľahko prijímať žiadny kognitívny systém, vrátane jazyka[29].

Považujeme za nutné už v prvej etape povinného vzdelávania zabezpečiť pre deti možnosť učenia sa cudzieho jazyka. Škola by mala zabezpečiť kvalifikovaného učiteľa, vyškolený špeciálne pre výučbu malých detí, ktorý rozumie ich potrebám a hodinu vedie primeraným spôsobom, presne zodpovedajúcim schopnostiam malých žiakov. Účelom výučby cudzích jazykov vo všetkých etapách vzdelávania je, aby žiak vedel bezproblémovo komunikovať s cudzincom v danom jazyku. Gramatika by sa mala učiť prirodzene popri komunikácii, nie primárne. Aj materinský jazyk sa deti naučia bez toho, aby sa museli učiť gramatiku. Príklady, ako riešiť nedostatok kvalifikovaných vyučujúcich cudzieho jazyka, viď Dodatok 3.

 

 

[26] https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-437

[27] http://www.skolkasusmevom.sk/preco_ucenie_cudzieho_jazyka.htm

[28] https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160902111425.htm

[29] https://mamaaja.sk/clanky/dieta/pre-a-proti-cudzie-jazyky-uz-v-skolke