Robotika

Úvod Prvá etapaRobotika

Austrálska výskumníčka v oblasti vzdelávania Christine Chalmers z Queenslandskej univerzity technológií odporúča začať so základmi ovládania a programovania robotov čo najskôr. Robotika je rýchlo sa rozvíjajúcou priemyselnou oblasťou s uplatnením nielen v zdravotníctve, výrobe alebo poľnohospodárstve, preto by vzdelávanie malo na tento trend reagovať. Je potrebné nájsť spôsob, ako základy robotického programovania odovzdávať deťom zábavne a kreatívne. Súčasná štúdia tejto výskumníčky sleduje deti v materských školách pri interakcii s NAO robotom od 4 rokov. Výsledky ukazujú, že tieto deti sú schopné vysvetliť ako robot dostáva svoje zakódované bezdrôtové inštrukcie, čo ukazuje na ich pokročilé myšlienkové procesy, analyzujúce spôsob, akým je správanie robota riadené.

Ďalším príkladom na programovateľnú hračku pre deti v materských školách, používanú ako nástroj na rozvíjanie schopnosti plánovania, tvorby postupu pre riešenie jednoduchých problémov, je napríklad Bee-Bot[32]. Programovateľné hračky možno použiť nielen na rozvoj matematických predstáv a priestorových vzťahov, ale i na rozvoj jazykových kompetencií a gramotnosti.

Programovanie a robotika je zavedená na queenslandských štátnych základných školách. Deti sa učia, ako oznámiť počítaču krok za krokom, aby urobil, čo chcú. Výskumy ukazujú, že ak si deti nezískajú vzťah k prírodným vedám, matematike a technológiám v ranom veku, je pre nich ťažké sa neskôr zapojiť. Práve robotika môže byť spôsob, akým deti zábavnou formou k týmto záujmom priviesť. Roboti deti zaujímajú a ich programovanie ich učí efektívne riešiť problémy. Možno tu pracovať s chybou ako nástrojom učenia, pretože deti získavajú okamžitú spätnú väzbu, čo nefunguje, a hľadajú, ako to opraviť[33]. Aj v Estónsku je programovanie robotov už na prvom stupni základnej školy.

Výučba robotiky by mala byť teda umožnená už v prvej etape vzdelávacieho systému.

 

 

[32] http://edi.fmph.uniba.sk/~pekarova/digi_hracky_12.pdf

[33] https://www.qut.edu.au/news/news?news-id=105460