Pomer detí na pedagóga v prvej etape

Úvod Prvá etapaPomer detí na pedagóga

„Deti milujú toho, kto ich miluje. A kto nemôže milovať, ten dosiahne veľmi málo pri ich výchove.“ – Johann Wolfgang Goethe

 

V súčasnom vzdelávacom systéme pripadajú v jednej triede s celodennou výchovou a vzdelávaním podľa § 28 (9) c) zákona č. 245/2008 Z. z. a § 7 (3) vyhlášky MŠVVaŠ SRč. 306/2008 Z. z. na najvyšší počet detí 22 (pre 4- až 5-ročné deti) len dvaja pedagógovia, avšak aj to striedavo na zmeny, t. j. pomer môže dosiahnuť až 22 detí na jedného pedagóga, ktorý sa ešte k tomu počas dňa mení. V Nórsku pre deti od 3 rokov veku musí byť pomer najviac 6 detí na jedného zamestnanca (nie nevyhnutne učiteľ, ale napríklad len vychovávateľ). Pre deti mladšie ako 3 roky musí byť pomer dokonca najviac len 3 deti na jedného zamestnanca (Eurydice, 2019). Pravdepodobne nízky pomer detí na zamestnanca je aj jeden z dôvodov, prečo nebol potvrdený negatívny vplyv počtu strávených hodín v jasliach na správanie malých detí podľa analýzy obrovskej databázy 75 271 batoliat v Nórsku (Zachrisson et al., 2013). Pre dôvody zrušenia detských jaslí a po vzore Nórska navrhujeme v prvej etape nového vzdelávacieho systému horný limit najviac 6 detí na jedného pedagóga.