Počet pedagógov v MŠ

Úvod Prvá etapaPočet pedagógov v MŠ

V súčasnosti na Slovensku pripadajú v jednej triede, s celodennou výchovou a vzdelávaním, na 22 detí dvaja pedagógovia, t. j. pomer je až 11 detí na jedného pedagóga[22]. V Nórsku je väčšinou v triede 18 detí a traja pedagógovia, t. j. pomer je 6 detí na jedného pedagóga[23]. Pre dôvody zrušenia detských jaslí a po vzore Nórska navrhujeme v prvej etape vzdelávacieho systému horný limit najviac 6 detí na jedného pedagóga.

 

 

[22] https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245

[23] http://babetko.rodinka.sk/skolkari/skolkari/norske-skolky-volnost-nadovsetko/