Montessori pedagogika

Úvod Prvá etapaMontessori pedagogika

V starom (súčasnom) vzdelávacom systéme nie sú deti v materských školách nijako špeciálne vzdelávané. Avšak podľa nedávnej správy OECD je predprimárny stupeň vzdelávacieho systému pre 3 až 6 ročné deti novo považovaný za jeden z kľúčových[14]. Starý (súčasný) vzdelávací systém toto obdobie života dieťaťa teda nedokáže efektívne využiť v prospech vzdelávania.

Existujú však overené alternatívne vzdelávacie systémy zamerané na toto obdobie. Napríklad v klasickej Montessori pedagogike 80 % z vyučovania tvorí samostatná práca detí podľa vlastného výberu. Deti si vyberajú činnosť, miesto činnosti, formu činnosti (individuálna, skupinová) a čas, ktorý jej venujú. Zvyšných 20 % tvorí práca riadená učiteľom[24]. Montessori pedagogike nesmie byť na dieťa vyvíjaný žiaden nátlak! Ako raz povedal nemecko-švajčiarsko-americký teoretický fyzik Albert Einstein, ktorý je považovaný za najvýznamnejšieho vedca 20. storočia: „Je veľmi vážnou chybou domnievať sa, že radosť z pochopenia a skúmania môže byť presadzovaná prostriedkami, ako je nátlak alebo pocit povinnosti.“ Za nátlakovú komunikáciu sa pokladá aj to, keď učiteľ príde a povie: „Teraz ideme robiť toto.“ Deti, vedené metodikou Montessori pedagogiky, začínajú spontánne písať, čítať a počítať už v predškolskom veku. Získavajú tiež vedomosti, ktoré sú bežne dostupné až deťom základných škôl ako napríklad: základné geometrické predstavy, orientácia na mape sveta, základné geografické pojmy, flóra a fauna jednotlivých svetadielov, elementárne predstavy o evolúcii a iné. Deťom je umožnené rozvíjať sa k samostatnosti v rôznych oblastiach praktického života, v starostlivosti o seba a svoje okolie[25]. Cieľom Montessori pedagogiky je podporovať u dieťaťa prirodzenú túžbu učiť sa, priateľský vzťah medzi učiteľom a dieťaťom a schopnosť učiteľa pozitívne dieťa motivovať. Toto všetko by malo byť cieľom prvej etapy vzdelávania nového vzdelávacieho systému. Pre väčšiu predstavu o fungovaní Montessori škôlky viď Dodatok 2.

Vyučovanie v štátnych materských školách v novom vzdelávacom systéme navrhujeme preto zakladať na overených a fungujúcich princípoch Montessori pedagogiky. V novom vzdelávacom systéme by ale mala tvoriť 100 % z vyučovania práca detí podľa vlastného výberu.

 

 

[14] http://www.oecd-ilibrary.org/education/what-are-the-benefits-from-early-childhood-education_5jlwqvr76dbq-en

[24] http://www.montessoria.sk/montessori/prednosti-montessori-skoly

[25] https://montessoriblog.webnode.sk/o-montessori/co-je-montessori/