Prvá etapa vzdelávacieho systému

Úvod Prvá etapa

-      zrušenie jaslí a podpora domácej starostlivosti o deti do 3 rokov

-      zrušenie "povinnej školskej dochádzky", miesto nej zavedenie "záväzné vzdelávanie sa"

-      záväzné vzdelávanie od 3. do 18. rokom života dieťaťa a to bezplatne

-      rozdelenie vzdelávacieho systému na 4 etapy ako v starom systéme (MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ)

-      deti, žiaci, ani študenti nerozdelení podľa biologického veku v žiadnej etape na ročníky

-      najviac 5 detí na jedného pedagóga v prvej etape

-      prvá etapa fungujúca na princípe Montessori pedagogiky

-      cieľ prvej etapy: aby deti začali spontánne čítať, písať, počítať a vzbudiť u dieťaťa prirodzenú túžbu učiť sa

-      zavedenie výučby cudzieho jazyka už od prvej etapy

-      zakomponovanie digitálnych technológii a robotiky do vzdelávacieho procesu

-      vyučovanie v prvej a druhej etape obohatené o lesnú pedagogiku