Prvá etapa vzdelávacieho systému

Úvod Prvá etapa

-      zrušenie jaslí a podpora domácej starostlivosti o deti do 3 rokov

-      zrušenie "povinnej školskej dochádzky", miesto nej zavedenie "záväzné vzdelávanie sa"

-      záväzné vzdelávanie sa začína 3. a končí 18. rokom života dieťaťa a to bezplatne

-      rozdelenie na 4 etapy ako v starom systéme (MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ)

-      deti, žiaci ani študenti nerozdelení podľa biologického veku v žiadnej etape na ročníky

-      najviac 5 detí na jedného pedagóga v prvej etape

-      prvá etapa funguje na princípe Montessori pedagogiky (s tým rozdielom, že bude 100 % práca detí podľa vlastného výberu)

-      cieľom prvej etapy je, aby deti začali spontánne čítať, písať, počítať a vzbudiť u dieťaťa prirodzenú túžbu učiť sa

-      zavádza sa výučba cudzieho jazyka už od prvej etapy

-      do vzdelávacieho procesu viac zakomponovať digitálne technológie a robotiku už od prvej etapy

-      vyučovanie prvej a druhej etape obohatené o lesnú pedagogiku