Žiacke záujmové výbory – výkonný orgán školy

Úvod Druhá etapaŽiacke záujmové výbory

„Dajte deťom kúsok pôdy, nechajte ich na nej hospodáriť a nechajte na nich, ako naložia s výpestkami. O ekonomike, hospodárení, podnikaní sa tak naučia niekoľkonásobne viac než niekde v škole.“ – Tomáš Baťa

 

Tretím prvkom organizácie a riadenia školy v novom vzdelávacom systéme by mali byť žiacke záujmové výbory, teda skupiny žiakov, ktorí sa v škole venujú tomu, čomu sa venovať chcú. Tieto záujmové výbory potom v konečnom dôsledku riadia jednotlivé oblasti školy. Existoval by napríklad výbor pre šport, výbor pre hudbu, výbor pre zvieratá, atď. Napríklad v Jerusalem Democratic Sudbury School skupina detí, ktorá sa rozhodla, že sa chce učiť hudbe, dokázala zburcovať ostatných tak, že spoločne vybrali 25 000 USD. Výsledkom je dnes špičkovo vybavená hudobná miestnosť. Rovnako tak skupina dievčat, ktorým sa zachcelo mať v škole ZOO, majú v škole ZOO (Hajzler, 2016).