Vzdelávacie kurzy

Úvod Druhá etapaVzdelávacie kurzy

„Prax je najlepšia učiteľka.“ – Marcus Tullius Cicero

 

Ponuka vedecko-zábavných vzdelávacích kurzov s pestrou ponukou a s rôznou dĺžkou trvania počas celého školského roka by mali byť pre žiakov samozrejmosťou. Kurzy pod vedením skúsených lektorov by mali byť zábavnou, tvorivou a kreatívnou formou určené pre všetkých, ktorí túžia po nových vedomostiach. Počas kurzov zažijú na vlastnej koži atmosféru mnohých povolaní a profesií. Budú si môcť odskúšať, ako fungujú moderné technológie a postupy. Posunú nielen svoje vedomosti, ale získajú aj lepšiu predstavu o svojej budúcnosti. Ich cieľom je, aby si žiaci základných škôl zábavnou formou vyskúšali, čo ponúkajú odborné školy a inšpirovali sa tak k ich budúcemu štúdiu a pomohlo im to pri výbere povolania.

          Tzv. juniorské univerzity pre žiakov základných škôl vo veku 11 až 15 rokov, sú v štyroch centrách odborného vzdelávania a prípravy, ktoré fungujú pri stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (Bobriková, 2017). Inšpiráciu možno hľadať aj v nemeckom Wuppertale, kde takáto hravá a nenásilná forma profesionálnej orientácie existuje.