Vyučované predmety

Úvod Druhá etapaVyučované predmety

Starý (súčasný) vzdelávací systém je málo flexibilný a neodráža vývoj spoločnosti. Súčasná doba sa neustále vyvíja, avšak školstvo stále viac-menej vyučuje tie isté predmety, čo pred desaťročiami. Chýbajú jej predmety, ktoré odpovedajú dnešnej dobe a taktiež predmety, ktoré rozvíjajú určité zručnosti.

Škola by mala zabezpečiť pre žiakov širokú škálu predmetov, okrem tradičných ako je história, prírodoveda, matematika, cudzie jazyky, atď. aj rôznorodé netradičné predmety, aké len človeka napadnú (napr. práca s drevom, šitie, keramika, varenie, atď.), pričom žiaci by mali mať možnosť predmety sami vytvoriť. Týmto sa spája rozdielnosť škôl typu Summerhill, kde si žiak môže vybrať z ponuky predmetov a škôl typu Sudbury Valley School, kde si žiaci sami vytvárajú predmety a škola následne zabezpečí lektora. Napríklad na základných školách v Arménsku sa vyučujú šachy. Jeden s rodičov to okomentoval takto: „Aj keď z neho nebude veľmajster, tak sa vďaka šachom naučí logickému mysleniu a improvizácii, čo sú nepostrádateľné hodnoty pre život!“[62]

Taktiež by škola mala zabezpečiť predmety odrážajúce modernú spoločnosť, napríklad predmety ako nanotechnológie a biohacking, ktoré sa od roku 2017 vyučujú na dvoch desiatkach základných a stredných škôl v Žilinskom kraji[63].

Škola by tiež mala podporovať žiakov v kreativite. Napríklad žiaci na Evangelische Schule Berlin Zentrum sú podporovaní v tom, aby svoje nadobudnuté vedomosti dokázali inovatívnymi spôsobmi. Môžu napríklad namiesto písomky z matematiky naprogramovať počítačovú hru. Efektivita takéhoto experimentálneho prístupu sa rok čo rok potvrdzuje tým, že Evangelische Schule Berlin Zentrum má jedny z najlepších výsledkov spomedzi Berlínskych škôl[64].

 

 

[62] https://www.theguardian.com/world/2011/nov/15/armenia-chess-compulsory-schools

[63] https://www.zive.sk/clanok/124048/ziakov-naucia-nanotechnologie-ci-biohacking-aby-im-pracu-nevzali-roboti/

[64] http://www.startitup.sk/1berlinska-skola-ktora-zrusila-znamky-aj-rozvrh-obratila-skolstvo-nohami/