Výber a kapacita školy

Úvod Druhá etapaVýber a kapacita školy

Štátne školy by si nemali vyberať žiakov, pretože oni majú poskytovať službu deťom. Každý žiak by mal mať právo nastúpiť na školu vo svojom školskom obvode, pričom žiaci z obvodu by mali byť uprednostňovaní pred žiakmi z iného obvodu. Podobne to tak je aj vo fínskom vzdelávacom systéme. Škola má určité kapacity a platí, že radšej viac škôl s menším počtom žiakov, ako menej škôl s priveľkým počtom žiakov. Kapacita školy by nemala prekročiť počet 300 žiakov z dôvodu praktickej realizácie participatívnej demokracie ako aj individuálneho prístupu k žiakom.