Výber a kapacita školy

Úvod Druhá etapaVýber a kapacita školy

„Nezáleží na tom, z akej rodiny pochádzate, stále môžete dosiahnuť veľa.“ – Karin Lukk

 

Štátne školy by si v druhej etape nového vzdelávacieho systému nemali vyberať žiakov, pretože oni majú poskytovať službu žiakom. Každý žiak by mal mať právo nastúpiť na školu vo svojom školskom obvode, pričom žiaci z obvodu by mali byť uprednostňovaní pred žiakmi z iného obvodu. Podobne to tak je aj vo fínskom vzdelávacom systéme. Škola má určité kapacity a platí, že radšej viac škôl s menším počtom žiakov, ako menej škôl s priveľkým počtom žiakov. Kapacita školy by nemala prekročiť počet 300 žiakov z dôvodu praktickej realizácie participatívnej demokracie (viď bod 3.5), ako aj individuálneho prístupu k žiakom.