Vedenie a administratíva školy

Úvod Druhá etapaVedenie a administratíva školy

„Vzrastajúca byrokracia spôsobuje, že trávite stále viac času papierovaním na úkor práce. Proces sa zastaví, keď už trávite všetok svoj čas referovaním o ničnerobení.“ – Murphyho zákon

 

Nadmerné administratívne zaťaženie učiteľov predstavuje z hľadiska výučby závažný problém – vyťažení učitelia totiž nemajú dostatok času získavať informácie týkajúce sa vzdelávacích potrieb žiakov, čím sa znižuje celková efektivita vzdelávacieho procesu. Medzi kľúčové zdroje administratívnej záťaže v súčasnom vzdelávacom systéme možno zaradiť najmä kurikulum (tvorba školských vzdelávacích programov), hodnotenie pedagogických zamestnancov, externé testovanie, štatistické vykazovanie a vzdelávacie poukazy. Špecifický typ administratívnej záťaže predstavuje aj realizácia projektov z európskych štrukturálnych fondov (Kozák, Rehúš, 2015).

          Navrhujeme, aby vedenie a administratívu školy v novom vzdelávacom systéme mal na starosti tzv. manažér logistiky, podľa vzoru Washingtonského školského úradu, ktorý skúša nový prístup. Ten sa rozhodol zamestnávať okrem riaditeľov školy tiež tzv. manažérov logistiky, ktorí by sa mali venovať práve tisícom nepedagogických maličkostí, ktoré inak musí riaditeľ riešiť sám. Výskum potvrdil priamy vplyv vedenia na žiacke výsledky. V charterových školách je táto prax veľmi rozšírená. Vďaka manažérom majú riaditelia čas na dlhodobé plánovanie a koučovanie učiteľov. Výhodou sú lepší progres žiakov, úspora peňazí a vyššia efektivita (Flaker, 2014).