Učebné osnovy a učebnice

Úvod Druhá etapaUčebné osnovy a učebnice

Všetky predmety v starom (súčasnom) vzdelávacom systéme sú založené na povinných celoštátnych učebných osnov, podľa ktorých sa musia učitelia riadiť. Tie však robia z učiteľa neslobodného človeka. Ako potom môže takýto učiteľ vychovať slobodných ľudí, keď sám je neslobodný? Učiteľ musí mať priestor byť človekom – len tak dokáže poskytnúť priestor aj deťom. Ako vraví pedagogička Xénia Činčurová: „Každý, kto je neslobodný vo svojej činnosti, je potom nútený predstierať a popierať sám seba. Stráca nadšenie, ideály, citlivosť voči okoliu.“ A taký už prestáva byť vhodným na profesiu učiteľa.

Navrhujeme, aby v novom vzdelávacom systéme neexistovali žiadne povinné celoštátne učebné osnovy. Ich úlohu budú plniť materiály, ktoré si učiteľ sám, prípadne v spolupráci s kolegami alebo žiakmi vyberá alebo vytvára. Knihy sú skôr doplnkom. Žiaci si tiež môžu učebnice vytvárať sami, prípadne ako celok. Snažia sa v nich jednoduchým spôsobom odovzdať vedomosti mladším žiakom tak, ako je to v Ruskej rodovej škole[65].

 

 

 

[65] https://www.youtube.com/watch?v=SeNUPv5FNB0