Tresty a odmeny

Úvod Druhá etapaTresty a odmeny

„Je veľmi vážnou chybou domnievať sa, že radosť z pochopenia a skúmania môže byť presadzovaná prostriedkami, ako je nátlak alebo pocit povinnosti.“ –Albert Einstein

 

Jedným zo základov vonkajšej motivácie v súčasnom vzdelávacom systéme je princíp systému trestov a odmien. Tresty však vyvolávajú odpor k vzdelávaniu. Dieťa potrebuje lásku ako doma, tak aj v škole. Učenia sa z vlastných chýb, či chýb druhých je prospešné. Robenie chýb a omylov by malo byť veľmi dôležitou súčasťou vo vzdelávaní, pretože to je to, čo nás posúva ďalej. Aj vo vede sa robí veľa chýb a omylov, a to je to, čo vedu posúva ďalej.

          Odmenu možno chápať ako „urob toto, dostaneš tamto“ (Nováčková, 2001). Snaha získať odmenu však patrí do externej regulácie a jej nebezpečenstvo tkvie v tom, že znižuje hodnotu činnosti, za ktorú je dávaná, pretože nepriamo vlastne hovorí, že daná činnosť nestojí za to, aby ju niekto robil sám od seba. Táto nepriama charakteristika odmeny oslabuje vnútornú motiváciu, čo potvrdila aj metaanalýza 128 vedeckých štúdií skúmajúca účinky vplyvu odmien na vnútornú motiváciu (Deci, Koestner, Ryan, 1999) a dokonca mení vnútornú motiváciu na vonkajšiu, čo sa preukázalo psychologickými experimentami (Nováčková, 2010).

         Taktiež pochvaly vydávajú nepriame posolstvo, že činnosť má nejakú hodnotu, až keď ju ohodnotí nejaká autorita, napríklad vyučujúci. Pochvaly zapríčiňujú závislosť na hodnotení autority (Nováčková, 2001). Žiakov treba učiť sebahodnoteniu, aby danú činnosť porovnávali so svojimi subjektívnymi kritériami, napríklad či vynaložili dostatok úsilia, či je výsledok podľa ich očakávaní, či im daná činnosť dala nejakú pridanú hodnotu, a nie odvodzovanie hodnotenia od názoru nejakej autority.

          Psychologička Jana Nováčková vidí alternatívu k pochvalám v opisnej spätnej väzbe – v podrobnom popise, čo je dobre a prečo. K odmenám a trestom vidí alternatívu v dávaní učivu zmysluplnosť, vo voľnosti pri výbere a v kooperatívnom učení (Nováčková, 2001).