Súťaženie

Úvod Druhá etapaSúťaženie

Ďalším veľmi populárnym činiteľom vonkajšej motivácie v starom (súčasnom) vzdelávacom systéme je súťaživosť. Súťaže sa v školách bežne považujú za nástroj zvyšovania výkonu, no nie je to prirodzené. Súťaživosť však nepatrí medzi prirodzené ľudské potreby a jej pretlak v životoch detí môže mať viac negatív ako pozitív. Rôzne antropologické štúdie ukazujú, že súťaživosť je kultúrne podmienená. Aj v prírode medzi zvieratami je potrebné podať v určitých momentoch maximálny výkon, no nedeje sa to formou súťaže. Môžeme v nej pozorovať konkurz. Ten je prirodzenou súčasťou života, kedy vyberáme najschopnejšieho jedinca zo všetkých. Ten následne podá určitý výkon, povedie skupinu a bude určovať smer. Základným rozdielom medzi konkurzom a súťažou je, že keď skončí konkurz, tak pre víťaza sa všetka práca ešte len začína. Ak preukáže, že má najlepšie predpoklady, bude to musieť potvrdiť pri ďalších úlohách. Konkurz má tiež význam aj pre ďalšiu skupinu ľudí. Nájdením víťaza naopak v súťaži všetko končí.

Deti sa súťažami učia, že najdôležitejší je výkon a nie ich kvality. Neskôr sa môžu uchyľovať k tomu, že začnú využívať podvody, aby uspeli. Súťaž je vonkajšou motiváciou a jej cieľom je získanie odmeny. Činnosť je často iba prostriedkom na získanie tejto odmeny. Mechanizmom je porovnávanie sa s druhými často s rizikom získania nereálneho sebahodnotenia. Ďalšie riziká, ktoré súťaženie so sebou môže prinášať sú napríklad návyky na vonkajšiu motiváciu, odvodzovanie vlastnej hodnoty od výkonu, vnímanie druhých ako súperov, ohrozenie morálneho vývinu, zvyšovanie agresivity, blokovanie rozvoja a zručnosti pre spoluprácu. Následkami sú frustrácia, sklamanie, znížené sebavedomie, závisť, narušenie vzťahov, podvody, vylúčenie slabých zo skupiny, vyhýbanie sa niektorým činnostiam. Aj v prípade, že sa jedná o tímovú súťaž, nemá pozitívne dôsledky, lebo v tomto prípade sa deti učia spolupracovať proti niekomu a nie pre niečo[49]. Ako povedala vplyvná americká spisovateľka a filozofka 20. storočia Ayn Rand: „Kreatívny človek je motivovaný túžbou dosiahnuť, a nie túžbou poraziť ostatných.“

Vo vzdelávacom procese musí byť zákaz akéhokoľvek súťaženia.

 

 

[49] https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/457/jana-novackova-sutaze-by-v-skolach-mali-mat-minimalny-priestor