Súdna komisia – súdny orgán školy

Úvod Druhá etapaSúdna komisia

„Kto rozhodol spor bez vypočutia druhej strany, nebol spravodlivý, aj keby rozhodol spravodlivo.“ – Lucius Annaeus Seneca

 

Stanovené pravidlá by mali byť v novom vzdelávacom systéme vymáhateľné súdnou komisiou, ktorej zloženie by sa pravidelne menilo, ale zahŕňalo by vždy člena personálu a žiakov reprezentujúcich celé vekové spektrum. Ak by bol žiak alebo aj člen personálu obvinený z porušenia niektorého z pravidiel, obžalovaný i žalobca by sa musel dostaviť pred súdnu komisiu, ktorá rozhodne o vine či nevine. V prípade viny by sa následne uznieslo na primeranom rozsudku. Vo všetkých týchto záležitostiach musí byť k členom personálu pristupované rovnako ako k žiakom. Pred stanovenými pravidlami sú si všetci rovní. Takéto súdne komisie úspešne fungujú v slobodných demokratických školách.

          Taktiež ak by nastal konflikt medzi žiakmi, alebo medzi žiakom a členom personálu, tak ak je to možné, konflikt by riešili len zainteresované strany. Ak by sa nepodarilo nájsť riešenie, alebo by sa skrátka aspoň jedna strana konfliktu cítila stále poškodená, tak spor by riešila súdna komisia, ktorá záväzne rozhodne o odškodnení alebo treste.