Súdna komisia

Úvod Druhá etapaSúdna komisia

Stanovené pravidlá by mali byť vymáhateľné súdnou komisiou, ktorej zloženie sa pravidelne mení, ale zahŕňa vždy člena personálu a žiakov reprezentujúcich celé vekové spektrum. Keď je žiak alebo člen personálu obvinený z porušenia niektorého z pravidiel, obžalovaný i žalobca sa musí dostaviť pred Súdnu komisiu, ktorá rozhodne o vine či nevine. V prípade viny sa uznesie na primeranom rozsudku. Vo všetkých týchto záležitostiach je k členom personálu pristupované rovnako ako k žiakom. Pred stanovenými pravidlami sú si všetci rovní. Schádza sa trikrát do týždňa.

Príkladmi efektívneho fungovania súdnej komisie sú napríklad školy Sudbury Valley School, The Jersey Shore Free School v USA, The New School v Dánsku alebo TING-Schule v Nemecku.

Konflikt riešia, ak je to možné, len zainteresované strany. Ak sa nepodarí nájsť riešenie, alebo sa skrátka aspoň jedna strana sporu cíti stále poškodená, tak spor rieši Súdna komisia, ktorá záväzne rozhodne o odškodnení alebo treste.