Slobodné prostredie

Úvod Druhá etapaSlobodné prostredie

V starom (súčasnom) vzdelávacom systéme prebieha vyučovanie vo veľmi autoritatívnom prostredí. Je to preto, že náš súčasný systém má korene v Prusku v období druhej polovici 18. storočia. Vznikol pre potreby začínajúcej priemyselnej revolúcie. Podstatou tohto systému bola a žiaľ aj stále je disciplína, poslušnosť a autoritárstvo.

Vzdelávanie ale nemôže prebiehať v autoritatívnom prostredí! Vzdelávanie je úzko spojené aj s výchovou, preto ak chceme mať slobodných jedincov budujúcich slobodnú spoločnosť, a preto musia byť vzdelávaní v slobodnom prostredí.

Už psychologička Alice Millerová, odborníčka na autoritatívne režimy, zo svojho štúdia nacizmu a sovietskeho komunizmu vyvodila, že diktatúry sa rodia vtedy, ak deti vyrastajú v autoritatívnom prostredí, v ktorom sa silne uplatňujú krajné podoby kontroly a disciplíny. V prípade nacistického Nemecka Millerová tvrdí, že Hitler by sa nikdy nedostal k moci, nebyť výchovných metód na prelome storočia, ktoré stavali na slepej poslušnosti a potlačovali kreativitu[42].

Preto náš nový vzdelávací systém je navrhovaný v protiklade k autoritárstvu.

 

 

[42] http://www.alice-miller.com/en/the-ignorance-or-how-we-produce-the-evil/