Školské prázdniny

Úvod Druhá etapaŠkolské prázdniny

Základné a stredné školy starého (súčasného) vzdelávacieho systému fungujú na striedaní školských dní a prázdnin. Na Slovensku sú to jesenné, vianočné, polročné, jarné, veľkonočné a letné prázdniny[89]. Zmysel takýchto prázdnin stráca v našom návrhu nového vzdelávacieho systému opodstatnenie.

V novom vzdelávacom systéme preto navrhujeme statické školské prázdniny nahradiť flexibilnou dovolenkou. Voľné dni by boli tak, ako v bežnom zamestnaní, teda víkendy a sviatky a žiak by mal aj určitý počet dní dovolenky, ktorú by mohol tak, ako dospelí, využiť, kedy bude chcieť. Jednak to pomôže rodičom efektívnejšie zorganizovať svoj čas strávený na dovolenke so svojimi deťmi a jednak dostane dieťa možnosť slobodne sa rozhodnúť, kedy bude v škole a kedy nie. Počet dní dovolenky navrhujeme podľa počtu dní dovolenky učiteľov, takže minimálne 56 dní za rok[90].  

Ďalšie voľno môžu žiaci získať ako tzv. individuálnu formu vzdelávania sa. Napríklad dovolenka s rodičmi v zahraničí sa môže považovať za vzdelávanie o zahraničnej kultúre a spoznávanie krajiny, atď. Posudzovať, či voľno žiaka možno považovať za individuálne vzdelávanie, bude Školské zhromaždenie.

Celoročné školy existujú aj dnes. 10 % amerických žiakov z 3 000 verejných škôl navštevuje celoročné školy, kde klasické letné prázdniny nemajú. Namiesto toho fungujú v pravidelnom režime striedania školských a voľných dní[91].

 

 

[89] https://www.minedu.sk/terminy-prazdnin/

[90] https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-311

[91] http://www.learningliftoff.com/year-round-school/#.V_lGyiRBQeX