Sebariadené vzdelávanie

Úvod Druhá etapaSebariadené vzdelávanie

Vzdelávanie by malo vychádzať z potrieb dieťaťa a nie dospelých. Učenie nepotrebuje nútenie. Ako povedal John Holt, americký spisovateľ, pedagóg a priekopník v oblasti teórie práv dieťaťa: „Ľudia sú učenlivé bytosti; učíme sa radi; potrebujeme sa učiť; sme v tom dobrí; nepotrebujeme, aby nám niekto ukazoval, ako to robiť, alebo nás k tomu nútil. Čo tieto procesy zabíjajú, sú ľudia, ktorí do toho zasahujú, ktorí to chcú regulovať a kontrolovať.“ V skutočnosti nie je možné niekoho niečo naučiť proti jeho vôli. Nútenie v ľuďoch vyvoláva zlý pocit a odpor, a ako povedal jeden z najvýznamnejších filozofov Platón už v starovekom Grécku: „Vedomosti získané na základe donútenia sa neudržia na mysli.“

Mal by sa klásť väčší dôraz na samovzdelávanie žiakov. Takéto vzdelávanie vám umožní nájsť si informácie k čomukoľvek, čo potrebujete a následne tieto informácie spracovať a využiť. Dáva vám do rúk schopnosť pochopiť čokoľvek si zaumienite a kedykoľvek to chcete.

Navrhujeme, aby druhá etapa vzdelávacieho systému fungovala podľa princípov sebariadeného vzdelávania, respektíve ako slobodné demokratické školy typu Summerhill vo Veľkej Británii, či Sudbury Valley School a Alpine Valley v USA, De Kampanie Sudbury School v Holandsku, Jerusalem Democratic Sudbury School v Izraeli, alebo v Nemecku Neue Schule Hamburg a Demokratische Schule X v Berlíne. Celkovo je na svete okolo 250 slobodných škôl z toho 50 v Európe. V nich majú žiaci úplnú slobodu organizovania svojho času, slobodu robiť, čo chcú, za predpokladu, že svojím chovaním nikoho neobmedzujú. Žiaci sa môžu, ale nemusia riadiť podľa svojho individuálneho programu.

Štúdie dokazujú, že absolventi slobodných demokratických škôl po ukončení štúdia nemajú problém pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Väčšina tých, ktorí šli na vysokú školu, nezaznamenala problémy dostať sa na školu podľa svojho výberu. Absolventi majú široké spektrum pracovných príležitostí a kariér. V reakcii na otázku, prečo si vybrali prácu, v ktorej sa nachádzali, 65 % hovorilo o svojej vášni pre prácu a radosti z nej a 42 % hovorilo o hodnote poskytovať službu ostatným. Ďalšie otázky ukázali, že absolventi všeobecne vidia primárne svoje osobné silné stránky ako zodpovednosť, sebavedomie, odhodlanie, schopnosť dobre komunikovať s ostatnými a vládu nad svojím vlastným životom[41].

 

 

[41] https://www.svobodauceni.cz/clanek/seberizene-vzdelavani/