Rozšírená realita a 3D simulácie

Úvod Druhá etapaRozšírená realita a 3D simulácie

„Povedz mi, ja to zabudnem. Ukáž mi, možno si to zapamätám. Nechaj ma skúsiť si to a ja to pochopím.“ – Čínske príslovie

 

S rozvojom techniky prichádza aj nová generácia pomôcok pre vzdelávanie sa, a to rozšírená realita a 3D simulácie, ktoré by sa mali viac využívať v novom vzdelávacom systéme. Rozšírená realita a 3D simulácie majú pre vzdelávanie obrovský potenciál. Vo vzdelávaní dávajú žiakom na jednej strane možnosť pohybovať sa vo virtuálnej realite bez ohľadu na čas a priestor, na druhej strane im umožňujú uvedomiť si prepojenie s reálnym svetom na konkrétnom mieste.

         Pre rozvíjanie odborných zručností v konkrétnej profesii, ako aj počítačových zručností je vhodné začať s vytváraním 3D simulačných modelov. Vedecké štúdie preukázali, že študenti si pamätajú 90 % informácií, ktoré získali vlastnou skúsenosťou, aj keď len ako simuláciu, zatiaľ čo si zapamätali len 10 % informácií, ktoré získali čítaním (Menn, 1993).

          Rozšírená realita môže byť skvelým nástrojom ako deti zaujať, odovzdať im znalosti a ešte v nich prehĺbiť empatiu. Deti sa môžu vďaka rozšírenej realite ocitnúť v uliciach starovekého Ríma, navštíviť kozmickú stanicu, prejsť si celý New York alebo sa stať súčasťou davu hladných utečencov počas občianskej vojny. Štúdií o vplyve rozšírenej reality na žiakov je zatiaľ pomenej, ale dostupné dáta potvrdzujú, že virtuálny svet dokáže silne zaujať emócie, najmä empatiu, redukovať rasové predsudky a prebudiť pocit schopnosti niečo urobiť (Peck et al., 2013; Banakou, Hanumanthu, Slater, 2016; Herrera et al., 2018).

          V Estónskej výučbe sa často využíva 3D simulačné modeli, napríklad na hodinách biológie, aby deti videli, ako funguje napríklad srdce (Nerad, 2017). Pre príklady využitia rozšírenej reality a 3D simulácií viď Dodatok 3.