Rozšírená realita, 3D simulácie, 3D modelovanie

Úvod Druhá etapaRozšírená realita, 3D simulácie, 3D modelovanie

S rozvojom techniky prichádza aj nová generácia pomôcok pre výučbu, a to rozšírená realita, 3D simulácie a 3D modelovanie, ktoré by sa mali viac využívať pri vyučovaní v novom vzdelávacom systéme. Rozšírená realita má pre vzdelávanie obrovský potenciál. Rozšírená realita a 3D simulácie vo vzdelávaní dávajú žiakom na jednej strane možnosť pohybovať sa vo virtuálnej realite bez ohľadu na čas a priestor, na druhej strane im umožňujú uvedomiť si prepojenie s reálnym svetom na konkrétnom mieste.

Pre rozvíjanie odborných zručností v konkrétnej profesii, ako aj počítačových zručností je vhodné začať s vytváraním 3D simulačných modelov. Federácia amerických vedcov dokázala, že študenti si pamätajú 90 % informácií, ktoré získali pri sledovaní simulácie, zatiaľ tí, čo čítali, si zapamätali len 10 %[79].

Rozšírená realita môže byť skvelým nástrojom ako deti zaujať, odovzdať im znalosti a ešte v nich prehĺbiť empatiu. Deti sa môžu vďaka rozšírenej realite ocitnúť v uliciach starovekého Ríma, navštíviť kozmickú stanicu, prejsť si celý New York alebo sa stať súčasťou davu hladných utečencov počas občianskej vojny. Štúdií o vplyve rozšírenej reality na žiakov je zatiaľ pomenej, ale dostupné dáta potvrdzujú, že virtuálny svet dokáže silne zaujať emócie, najmä empatiu, a prebudiť pocit schopnosti niečo urobiť[80].

V Estónskej výučbe sa často využíva 3D modelovanie, napríklad na hodinách biológie, aby deti videli, ako funguje napríklad srdce[31]. Príklady využitia rozšírenej reality a 3D simulácii viď Dodatok 6.

 

 

[31] http://www.rozhlas.cz/plus/dnesniplus/_zprava/eskoly-dodavaji-estonsku-experty-zeme-je-ve-svetove-spicce-v-digitalizaci--1758760

[79] https://www.gamesite.sk/ostatne/novinky/14288-10-dovodov-preco-je-hranie-hier-pre-cloveka-prospesne

[80] http://foundry10.org/areas-overview/virtual-reality/