Prostredie školy

Úvod Druhá etapaProstredie školy

„Keby vám vláda nariadila, že musíte 180 dní v roku 6-8 hodín denne tráviť na jednom mieste a robiť, čo sa vám povie, považovali by ste to za hrubé porušenie vašich práv. Prečo to nevnímame rovnako, keď ide o deti? Deti nie sú ľudia?“ – SvobodaUčení.cz

 

Prostredie škôl súčasného vzdelávacieho systému, kde žiaci sedia v radoch v triedach, je veľmi neprirodzené pre vývoj pohybového systému detí. Nedostatok pohybu v nižšom veku môže mať negatívny dopad na koordináciu pohybov vo vyššom veku (Bartolčičová, 2021). Okrem dopadu na koordináciu pohybov však je takýto systém aj veľmi nevhodný pre samotné vzdelávanie. Americký vedec John Medina z výskumov mozgu vyvodzuje, že tradičná školská trieda je pre učenie jedno z najhorších prostredí (Medina, 2008)! Súčasný vzdelávací systém je založený na domnienke, že učenie sa odohráva len v našej hlave. Neuropsychologické výskumy posledných desaťročí však potvrdzujú názory, že učenie sa neodohráva len v našej hlave, ale významnú úlohu pri rozvoji poznávacích schopností zohráva aj telesná aktivita. Pohyb tela od najrannejšieho detstva významne ovplyvňuje procesy myslenia, akými sú matematika (Beck et al., 2016), koncentrácia (Budde et al., 2008; Altenburg, Chinapaw, Singh, 2015), kognitívne funkcie (Hillman et al., 2014), divergentné myslenie (Oppezzo, Schwartz, 2014), t. j. na kreatívne myšlienkové procesy, ktoré podporujú predstavivosť a generujú nápady. Z tohto dôvodu musia mať žiaci v novom vzdelávacom systéme zaručenú slobodu pohybu.

          Taktiež prostredie školy musí byť prispôsobené novému vzdelávaciemu systému, t. j. aby bolo bohaté na podnety. Na unikátnom prepojení práce a hry, kinestetického učenia, žiakov a študentov rôznych vekových kategórií a podpore vlastnej tvorivosti by mal byť postavený celý koncept školy. Inšpiráciu možno nájsť v bilingválnej škole Telefonplan organizácie Vittra v Štokholme (Rosan Bosch Studio, 2011). Vittra Telefonplan zámerne využíva moderný interiér budovy ako prostriedok rozvoja školy a jej edukačných princípov. Tím architektov firmy Rosan Bosch použil podnetný špeciálne vyrobený nábytok, vytvoril rôzne zóny učenia, miestnosť pre individuálnu výučbu žiakov, ktoré podporujú odlišný spôsob práce učiteľov a fungovania žiakov. Otvorený priestor a jeho celkový dizajn je v tejto škole jedným z najdôležitejších prostriedkov vzdelávania. Flexibilné laboratóriá poskytujú možnosť zamerať sa na špeciálne témy a projekty. Aj na Slovensku možno nájsť inšpiráciu. Víťaz Ceny za architektúru Slovenskej komory architektov za rok 2019 ateliér KLEINERT CREATIVE HOUSE urobil premenu budovy strednej školy z obdobia normalizácie na budovu, kde architektúra a dizajn, poctivosť riešení a cielená tvorba možností pozitívnych stretov aktívne pomáha vzdelávaciemu procesu a ľuďom v ňom (Kleinert, 2019). Viac o tomto projekte TU.