Prostredie školy

Úvod Druhá etapaProstredie školy

Prostredie škôl starého (súčasného) vzdelávacieho systému, kde žiaci sedia v radoch v triedach, je veľmi nevhodné pre vzdelávanie. Americký vedec John Medina z výskumov mozgu vyvodzuje, že tradičná školská trieda je pre učenie jedno z najhorších prostredí[75]!

Taktiež toto prostredie školy vôbec nie je prispôsobené nášmu návrhu nového vzdelávacieho systému. Prostredie školy musí byť prispôsobené novému vzdelávaciemu systému. Na unikátnom prepojení práce a hry, kinestetického učenia, žiakov a študentov rôznych vekových kategórií a podpore vlastnej tvorivosti by mal byť postavený celý koncept školy.

Inšpiráciu možno nájsť v bilingválnej škole Telefonplan organizácie Vittra v Štokholme[76]. Vittra Telefonplan zámerne využíva moderný interiér budovy ako prostriedok rozvoja školy a jej edukačných princípov. Tím architektov firmy Rosan Bosch použil podnetný špeciálne vyrobený nábytok, vytvoril rôzne zóny učenia, miestnosť pre individuálnu výučbu žiakov, ktoré podporujú odlišný spôsob práce učiteľov a fungovania žiakov. Otvorený priestor a jeho celkový dizajn je v tejto škole jedným z najdôležitejších prostriedkov vzdelávania. Flexibilné laboratóriá poskytujú možnosť zamerať sa na špeciálne témy a projekty.

Aj na Slovensku možno nájsť inšpiráciu. Víťaz Ceny za architektúru Slovenskej komory architektov (CEZAAR) za rok 2019 ateliér KLEINERT CREATIVE HOUSE urobil premenu budovy strednej školy z obdobia normalizácie na budovu, kde architektúra a dizajn, poctivosť riešení a cielená tvorba možností pozitívnych stretov aktívne pomáha vyučovaciemu procesu a ľuďom v ňom.  Viac o tomto projekte TU.

 

 

[75] http://zpravy.aktualne.cz/domaci/sef-scio-zaklada-novou-skolu-o-vyuce-budou-rozhodovat-deti/r~84720476bc0511e4a10c0025900fea04/

[76] https://eduworld.sk/cd/zanet-kollarova/3372/vittra-telefonplan-svedska-skola-bez--tried-a-lavic