Počítačové hry a videohry

Úvod Druhá etapaPočítačové hry a videohry

Hranie počítačových hier by malo byť tiež súčasťou vzdelávania. Počítačové hry a videohry pomáhajú mozgu. Počas hrania dostáva náš mozog skutočný tréning. Mnohé videohry k víťazstvu vyžadujú abstraktné myslenie a vysokú úroveň pohotovosti, čomu sa deti v takejto miere nenaučia ani v škole. Hranie vhodných počítačových hier zvyšuje kognitívne schopnosti až o 20 %[81]. Ľudia sa rozhodujú o 27 % rýchlejšie[82],[79] a o 37 % sa menej mýlia[79]. Počítačové hry a videohry pomáhajú priestorovej predstavivosti, pracovnej pamäti (schopnosti udržať si v pamäti určitý počet informácií naraz), kritickému mysleniu a riešeniu problémov[83]. O 50 % zlepšuje plánovanie a rozpoznávanie detailov[79]. Navyše deti, ktoré hrajú hry, majú silnejšiu mozgovú kôru[79]. Ďalej deti, ktoré predtým veľmi neprejavovali záujem o čítanie a písanie, získavajú vďaka textovej komunikácii v rámci internetových počítačových hier schopnosť zrozumiteľne komunikovať na veľmi vysokej úrovni[83]. Skúsení hráči dokážu venovať pozornosť viac ako šiestim veciam naraz bez toho, aby boli zmätení, zatiaľ čo "nehráči" pojmú len štyri veci naraz[82],[79]. Počítačové hry a videohry pomáhajú žiakovi testovať hypotézy. Rovnako ako žiak v laboratóriu aj hráč počítačových hier musí prísť s určitou hypotézou, napríklad, musí skúšať a kombinovať dopravné prostriedky, ktoré má k dispozícii, aby sa čo najrýchlejšie dostal do cieľa. Ak jedna hypotéza nefunguje, hráč sa snaží tú svoju vylepšiť alebo vymyslieť novú[84]. Tiež pomáhajú zdokonaľovať sa v cudzom jazyku. A v poslednom rade pomáhajú zlepšovať kreativitu, koordináciu a manažment.

Príkladom z praxe môže byť newyorská škola Quest to Learn založená na výučbe prostredníctvom digitálnych hier. Vzdelávací obsah je predstavený v podobe výziev na prekonanie. Učiteľ neodovzdáva obsah, ale spoluvytvára vzdelávacie prostredie[66].

Obmedzením by mal byť len zákaz hrania násilných hier, kde je až príliš realisticky znázornené kriminálne jednanie s beztrestnými následkami a taktiež by malo byť obmedzenie v čase strávenom hraním týchto hier. V tomto nemajú žiaci slobodu. Viac o počítačových hrách a videohrách viď Dodatok 7.

 

 

[66] http://hechingerreport.org/four-models-of-non-traditional-schools-at-sxswedu/

[79] https://www.gamesite.sk/ostatne/novinky/14288-10-dovodov-preco-je-hranie-hier-pre-cloveka-prospesne

[81] http://kotaku.com/5457590/us-navy-video-games-improve-brains-fluid-intelligence

[82] http://zdravie.pravda.sk/zdrava-dusa/clanok/26118-hranie-videohier-moze-byt-prospesne/

[83] http://www.slobodaucenia.sk/clanok/cim-je-hranie-pc-hier-pre-deti-prospesne

[84] https://eduworld.sk/cd/martina-pupavova/2161/pocitacove-hry-a-ich-benefity-pri-vyvoji-deti