Ochrana mladých pred závislosťami

Úvod Druhá etapaOchrana mladých pred závislosťami

„Každý deň pozorujem, ako mládež trpí tým, že neexistujú školy, v ktorých by sa učila žiť s ľuďmi a so svetom.“ – Adam Mickiewicz

 

Závislosti u mladých sú späté s neuspokojovaním základných ľudských potrieb, k čomu žiaľ prispieva aj súčasný vzdelávací systém. Naopak v slobodnom vnútorne riadenom vzdelávaní niet pre ne dôvodu. Vzdelávanie a výchova sú úzko spojené, preto sa musia zmeniť aj niektoré veci nad rámec vzdelávacieho systému, podobne ako to urobili na Islande. Pred vyše 20 rokmi mala islandská mládež najväčšie problémy s pitím alkoholu spomedzi mladých ľudí v Európe. Na základe dát z prieskumov na Islande sa postupne zrodil nový národný plán. Volal sa Mládež na Islande. Dnes je Island na prvom mieste v európskej tabuľke pre najčistejšie žijúcich mladistvých. Percento 15 až 16 ročných, ktorí boli za posledný mesiac opití, sa znížilo zo 42 % v roku 1998 na 5 % v roku 2016. Percento detí, ktoré niekedy užili marihuanu, kleslo zo 17 % na 7 %. Počet tých, ktorí denne fajčili cigarety, sa znížil z 23 % na iba 3 %. Neskôr sa islandský princíp rozšíril aj inde do Európy. Mestá, ktoré sa zapojili do programu Mládež v Európe, hlásia aj iné výhody. Napríklad v Bukurešti klesol spolu s užívaním alkoholu a drog aj počet samovrážd u mladých. V Kaunase sa znížil počet mladých kriminálnikov o tretinu medzi rokmi 2014 a 2015 (Young, 2017).

          Podľa vzoru Islandu by sa mali maximalizovať ochranné faktory a minimalizovať rizikové faktory vzniku závislostí nasledovne:

  • Častejšie kontroly a prísnejšie trestanie predaja tabakových výrobkov a alkoholu (t. j. všetkých nápojov s obsahom alkoholu väčším ako 0,00 %) neplnoletým osobám.
  • Všeobecný zákaz akejkoľvek formy reklamy na tabakové výrobky a alkohol.
  • Posilnenie väzby medzi rodičmi a školami.
  • Posilniť štátne financovanie organizovaného športu, hudby, umenia, tanca, bojových umení a iných klubov, aby deti tak mali alternatívu k pocitu spolupatričnosti a dobrým pocitom, namiesto užívania alkoholu a drog. Viac o finančnej stránke nového systému viď Dodatok 4.