Ochrana mladých pred závislosťami

Úvod Druhá etapaOchrana mladých pred závislosťami

Vzdelávanie a výchova sú úzko spojené, preto sa musia zmeniť aj niektoré veci nad rámec vzdelávacieho systému, podobne ako to urobili na Islande. Pred dvadsiatimi rokmi mali islandskí tínedžeri najväčšie problémy s pitím alkoholu spomedzi mladých ľudí v Európe. Na základe dát z prieskumov na Islande sa postupne zrodil nový národný plán. Volal sa Mládež na Islande. Dnes je Island na prvom mieste v európskej tabuľke pre najčistejšie žijúcich tínedžerov. Percento 15 až 16 ročných, ktorí boli za posledný mesiac opití, kleslo zo 42 % v roku 1998 na 5 % v roku 2016. Percento detí, ktoré niekedy užili marihuanu, kleslo zo 17 % na 7 %. Počet tých, ktorí denne fajčili cigarety, sa znížil z 23 % na iba 3 %. Neskôr sa islandský princíp rozšíril aj inde do Európy. Mestá, ktoré sa zapojili do programu Mládež v Európe, hlásia aj iné výhody. Napríklad v Bukurešti klesol spolu s užívaním alkoholu a drog aj počet samovrážd u mladých. V Kaunase sa znížil počet mladých kriminálnikov o tretinu medzi rokmi 2014 a 2015[94].

Podľa vzoru Islandu by sa mali maximalizovať ochranné faktory a minimalizovať rizikové faktory nasledovne:

1. Častejšie kontroly a prísnejšie trestanie predaja tabakových výrobkov a alkoholu (t. j. všetkých nápojov s obsahom alkoholu väčším ako 0,00 %) neplnoletým osobám.

2. Všeobecný zákaz akejkoľvek formy reklamy na tabakové výrobky a alkohol.

3. Posilnenie väzby medzi rodičmi a školami.

4. Posilniť štátne financovanie organizovaného športu, hudby, umenia, tanca, bojových umení a iných klubov, aby deti tak mali alternatívu k pocitu spolupatričnosti a dobrým pocitom, namiesto užívania alkoholu a drog. Viac o finančnej stránke nového systému viď Dodatok 9.

 

 

[94] https://tech.sme.sk/c/20488287/island-odnaucil-tinedzerov-pit-a-brat-drogy.html